Ing. Martin Úradníček

vydavateľ

My nerozumieme im a oni nám

Ing. Martin Úradníček, rodený Banskobystričan, pôsobil ako novinár v Slovenskom rozhlase, denníku Národná obroda a v Rádiu Rebbeca. Neskôr založil malé vydavateľstvo, ktoré sa postupne zmenilo na reklamnú a vydavateľskú agentúru. Spolupracoval na príprave a vydaní viacerých kníh o histórii a súčasnosti Banskej Bystrice. Bol zakladateľom a organizátorom medzinárodného bienále grafického dizajnu LOGO. Nikdy nebol členom žiadnej politickej strany. V júni 2018 sa stal poslancom mestského zastupiteľstva za volebný obvod č.1. Je členom Komisie pre kultúru a informatiku a Komisie pre zdravie a sociálnu starostlivosť.

„Všetci očakávame, že v našom meste zavládne čulý cestovný ruch.
Aby turisti v Banskej Bystrici aj zotrvali a nielen ňou prechádzali, musíme pre nich niečo urobiť. Začnime zásadnou modernizáciou informačného centra a pokračujme vytváraním podmienok pre vznik priateľského mesta k turistom. Buďme ústretoví k zahraničným návštevníkom a pomôžme im zorientovať sa. Za účasti mesta, v spolupráci s podnikateľmi a tretím sektorom spravme z Banskej Bystrice dvojjazyčné mesto. Ponúknime turistom angličtinu na informačných tabuliach, označeniach prevádzok alebo na jedálnych lístkoch. Verte, že zahraniční návštevníci si ihneď všimnú, že Banskobystričania na nich myslia a vítajú ich.“