Ivan Uhrik

Ing. Bc. Ivan UHRÍK, PhD.

ekonóm – manažér

Ako predseda pozemkového spoločenstva sa venuje práci s ľuďmi a intenzívne sa venuje rozvoju tejto špecifickej podnikateľskej činnosti, odborné a zodpovedné riadenie činnosti pozemkového spoločenstva s konkrétnymi výsledkami v prospech všetkých podielnikov. Práca s ľuďmi a pre ľudí – služba občanom.

Jeho prioritami sú transparentnosť mesta, rozpočet mesta dostupný na internete, pravidelné stretávanie s voličmi vo volebnom obvode a riešenie ich každodenných problémov. Investície do okrajových mestských častí a tvorba pracovných miest.