Róbert Ragan

hudobník a pedagóg

Dobré rozhodnutia pre všetkých Banskobystričanov

Róbert Ragan je rodený Banskobystričan, ženatý, otec troch detí. Po absolvovaní konzervatória v Žiline pôsobil profesionálne prevažne v zahraničí a neskôr na poste 1. kontrabasistu v Štátnej opere v Banskej Bystrici. V súčasnosti pracuje ako učiteľ na Konzervatóriu J. L. Bellu v B. Bystrici. Interpretačne sa dlhodobo venuje najmä jazzovej hudbe, je zakladajúcim členom viacerých známych súborov ako Pacora Trio, NBS Trio a Bashavel. So spomínanými zoskupeniami aj ako hosť v iných projektoch vystupoval v USA, Kanade, Číne, Južnej Amerike a v krajinách Európy. Je držiteľom Ceny Ladislava Martoníka, ktorú mu v roku 2003 udelil Hudobný fond „za intenzívnu dlhodobú aktivitu v popularizácii a rozvoji jazzovej hudby na Slovensku“.

„Vedúci predstavitelia nášho mesta sa dlhodobo radi chvália jeho krásou a často pripomínajú známe „Za živa v Bystrici, po smrti v nebi.“ Je však veľmi otázne, či ostatné generácie vedenia mesta naozaj až tak prispeli k jeho kráse a rozvoju. Popri pozitívnych zmenách sa nakopilo množstvo chybných, niekedy aj úmyselne zlých rozhodnutí, ktoré znižujú kvalitu života občanov v meste. Nezmyselné predaje mestského majetku, pochybné kauzy, utajené mestské projekty sa stanú minulosťou, len pokiaľ sa občania rozhodnú vložiť zodpovednosť do rúk poslancov, ktorým naozaj pôjde o dobro všetkých obyvateľov mesta a o jeho progres. Takto budeme môcť spoločne rozvíjať dielo, ktoré tu kedysi vytvorili naši predchodcovia.“