Ing. arch. Ľudmila Priehodová

architektka

Vždy na strane občanov

Ing. arch. Ľudmila Priehodová vyštudovala architektúru na STU v Bratislave, so zameraním na územné plánovanie. Do prvého kontaktu s komunálnou politikou sa dostala v roku 2000, v kauze výstavby benzínovej pumpy v centre Radvane. Bola spoluzakladateľkou občianskeho združenia Za dôstojnú Radvaň. Od roku 2002 je nezávislou poslankyňou a od roku 2006 zakladajúcou členkou klubu nezávislých poslancov Banskobystrická alternatíva. Ako urbanistka sa venuje hlavne témam územného rozvoja a ochrane životného prostredia. Presadila, aby mesto obstaralo nový územný plán ako dlhodobý strategický dokument. Je členkou Slovenskej komory architektov, Slovenského ochranárskeho snemu a Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS).

„Počas svojho pôsobenia v MsZ som vždy pomáhala ľuďom, ktorí často ťahali za kratší koniec povrazu. Počas spracovania územného plánu som aktívne pripomienkovala spolu s kolegami z BBA všetky etapy. Naše pripomienky sa týkali hlavne zámerov, ktoré ľudia odmietli v petíciách ako napr. zámer výstavby na THK, na kalvárii, v okolí Múzea SNP, prestavby občianskej vybavenosti Úsvit na polyfunkčný komplex, spaľovne nebezpečného odpadu na Graniari, spaľovne pneumatík v Radvani či malých vodných elektrární na Hrone. Chcem prispieť k zlepšeniu kvality života v našom meste, aby sa naše deti mohli vráti  domov a našli tu slušné podmienky na svoj život.“