Mgr. Vladimír Pirošík

advokát

Najväčším bohatstvom mesta sú ľudia

Mgr. Vladimír Pirošík vyštudoval Právnickú fakultu UK. Pracuje ako advokát so špecializáciou na komunálne právo a účasť verejnosti na rozhodovaní. Súčasne pôsobí ako mediátor mimosúdnych sporov. Poskytuje bezplatné právne poradenstvo núdznym občanom. Je nezávislým poslancom MsZ, reprezentuje mestskú časť Rudlová-Sásová. Je členom mestskej rady, Finančnej komisie, Kultúrnej komisie, predsedom Komisie pre pamätihodnosti mesta a členom rád škôl v MŠ Karpatská a ZŠ Sitnianska. Je predsedom poslaneckého klubu Banskobystrickej alternatívy. Počas výkonu svojho poslaneckého mandátu presadil množstvo zmien zlepšujúcich život obyvateľov Banskej Bystrice.

„Jednou z mojich priorít je budovanie lokálnej demokracie. Stál som pri zrode štatútu participatívneho rozpočtu, presadil som verejné rokovania komisií a mestskej rady, zverejňovanie materiálov na webe mesta, online záznamy zo zasadnutí zastupiteľstva, posilnenie grantového systému, zriadenie bezplatnej telefonickej Linky čistoty, založenie štipendijného fondu pre sociálne znevýhodnených študentov stredných a vysokých škôl atď. Aktívne riešim komunálne nedostatky v Rudlovej a Sásovej. Ak budem znovu zvolený, pričiním sa o zásadné zvýšenie financií na podporu výborov mestských častí, občianskych rád a združení, aktívnych občanov a na participatívny rozpočet. Najväčším bohatstvom nášho mesta sú ľudia. A mesto im musí pomáhať.“