Roman Miskar

Roman Miškár

manažér

Od narodenia žije v Banskej Bystrici v Radvani. Bývalý aktívny basketbalista v súčastnosti pracuje a podniká v oblasti financií a realít. Je člen Občianskej rady Radvaň a predseda Občianskeho združenia za Dôstojnú Radvaň.

Program:

  • verejný a kultúrny priestor v Radvani,
  • denné centrum pre všetky vekové skupiny obyvateľov,
  • verejno-prospešný rozvoj územia,
  • systematická oprava a údržba chodníkov, ciest a športovísk,
  • bezpečné športové a oddychové zóny.