Rastislav Medved

Mgr. Rastislav Medveď

manažér

Študoval na UMB v Banskej Bystrici, posledných 10 rokov žije aj s rodinou na Fončorde, kde vidí veľmi veľa príležitostí na zlepšovanie a skvalitňovanie prostredia, v ktorom žijeme.

Momentálne zastáva post zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Švermovej 22-28, aby mohol lepšie presadzovať záujmy vlastníkov domu. Podarilo sa mu hlavne zlepšiť komunikáciu medzi vlastníkmi, a tým aj komunikáciu k správcovi, a tak záujmy vlastníkov lepšie a rýchlejšie realizovať.

Rovnaký dôvod, presadzovať spoločné záujmy tentokrát voči mestu, ho priviedli k rozhodnutiu kandidovať do Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Ako poslanec zastupiteľstva chce hlasovať za projekty na dlhodobý rozvoj mesta a tiež Fončordy. Chce zastávať záujmy obyvateľov, osobne prispieť k zlepšeniu života na Fončorde a celkovo v Banskej Bystrici.

Čo chcem dosiahnuť:

 • Bezpečnú Fončordu pre všetky deti, dôchodcov aj v lete aj v zime aj v daždi aj so snehom, a tiež cez deň alebo v noci
  • Bezpečné chodníky a prechody pre chodcov,
  • bezpečné cyklocesty,
  • bez herní na sídlisku.
 • Upravenú Fončordu s peknou a zdravou zeleňou. Fončorda je pre mňa zeleným srdcom Bystrice a mala by mať:
  • veľa upravených a zdravých stromov,
  • viac kvetov, upravených záhonov
  • pokosené trávniky, ostrihané kríky
 • Čistú Fončordu na pohľad, lákavú na prechádzku alebo bezpečnú pre hru detí.
  • Čisté cesty, chodníky, detské ihriská,
  • nové odpadkové koše na vyhradených miestach,
  • nový spôsob odvozu nadrozmerného odpadu