Miroslav Lupták

organizátor podujatí

Politika by mala slúžiť na zlepšenie kvality života ľudí

Miroslav Lupták vyštudoval Strednú priemyselnú školu stavebnú v Banskej Bystrici. Má 43 rokov a žije s rodinou v mestskej časti Kremnička, kde vychováva dve malé dcéry. Je podnikateľ, hudobník a organizátor množstva kultúrnych podujatí ako napr. URPIN fest, Deň Sásovej-Rudlovej atď. Je aktívnym podporovateľom mladých, začínajúcich subkultúrnych hudobných skupín. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti kultúry, športu, podnikania a verejných vecí.

„Politika by mala byť o ľuďoch a mala by byť nástrojom na zlepšenie kvality ich žitia. Mestský úrad by mal byť dobre riadený a slúžiaci všetkým obyvateľom. Poslanci by mali počúvať problémy a aj ich konkrétne riešiť. Mám úprimný záujem na tom, aby naše mesto rástlo a bolo ideálnym miestom na život ako mladých ľudí, tak aj pracujúcich rodín a v neposlednom rade seniorov, ktorí si zaslúžia svoj priestor na aktívny oddych a relax. V neposlednom rade chcem pokračovať v tom, čo je prospešné pre obyvateľov mesta, osobitne jeho južnej časti, na úkor ktorej sú uprednostňované iné mestské časti.“