Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.

dramaturgička

Kultúra nás definuje a robí jedinečnými

Štúdium hudobnej vedy absolvovala Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Ukončila doktorandské štúdium na Ústave hudobnej vedy SAV a následne pôsobila ako vedecká pracovníčka. Získala 1. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV a zároveň cenu prezidenta Slovenskej republiky za pozoruhodný vedecký prínos. Od roku 2004 pôsobí najmä ako operná dramaturgička. V Štátnej opere sa do súčasnosti podieľala na príprave viac ako 60 titulov. Popri zamestnaní sa venuje hre na cimbale a spevu v medzinárodne úspešnej world-music skupine Banda. Venuje sa výskumu ľudovej hudby a každoročne pripravuje programy na najvýznamnejších festivaloch na Slovensku a Morave. Je redaktorkou a moderátorkou pravidelných relácii o ľudovej hudbe v Rádiu Regina Stred.

„Kultúra nás charakterizuje. Na prvý pohľad je reprezentovaná najmä umením a jeho žánrami, no v skutočnosti znamená omnoho viac. Môže vytvárať priestor pre tvorivých ľudí, prispievať k rozvoju turizmu a byť dôležitým faktorom ekonomického rozvoja. Je nevyhnutná na budovanie lokálnej identity. Preto mi záleží na tom, aby sa Banská Bystrica vydala smerom k budovaniu moderných kultúrnych politík s jasne zadefinovanou koncepciou organizovania kultúrnych podujatí v meste – s víziou o tom, ako má kultúra mesta a v meste vyzerať bez ohľadu na to, kto ju vytvára.”