Ing. Milan Lichý

lesný inžinier

Mesto má mať cit

Ing. Milan Lichý vyštudoval banskobystrické Gymnázium Tajovského a Lesnícku fakultu VŠLD (dnes TU) vo Zvolene. V práci sa venuje témam udržateľného obhospodarovania lesov na Slovensku. Je dlhodobým poslancom mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Zaoberá sa ochranou prírody, životného prostredia i sociálnou oblasťou. Je predsedom Sociálnej komisie, podpredsedom Komisie pre rozvoj mestských častí, členom Komisie pre územný rozvoj, členom mestskej rady. V čase voľna aj amatérskym miestnym historikom, kultúrnikom i „ľadovým medveďom“.

„Mesto má mať cit, má vytvoriť príležitosť na aktívny, spokojný život mladším i starším, pomáhať slabším, ľuďom v núdzi. Kedysi bola v mestskej rade funkcia sirotského otca, ktorý mal najviac starostí zo všetkých. Dnes sme krajským mestom a tých starostí je ešte viac. Ide tiež o bezpečnosť a zdravie obyvateľov, v súčasnosti je napríklad nutné stopnúť hazardné herne pri školách a v obytných zónach. Dobré rozhodnutia, pri ktorých sa zodpovedne zvažuje dopad na ľudí a prostredie nielen v prítomnosti, ale aj v budúcnosti, slušne sa hospodári, počúva hlas verejnosti, bráni verejný záujem a s pochopením a úprimne komunikuje, sú dôležité na to, aby sme všetky tie mestské starosti vedeli zvládať. Nie vždy všetko vyjde, ale mesto musí byť v cite, pohotovosti, v službe, na pomoci. O to sa snažím.“