Ing. Andrej Leitner

softvérový inžinier

Aj mesto potrebuje rozum

Ing. Andrej Leitner získal v roku 2016 ocenenie Srdce na dlani za vyše desaťročné pôsobenie v saleziánskom stredisku v Sásovej – organizuje tam aktivity pre deti a mládež, vedie mladých animátorov a je tiež pomocným školiteľom programu Orientačné dni. Od roku 2014 je členom predsedníctva celoslovenskej mládežníckej organizácie DOMKA. Vyštudoval aplikovanú informatiku na STU v Bratislave. Absolvoval študijno-formačný program i stáž v Kolégiu Antona Neuwirtha, kde sa naučil kriticky myslieť a pochopil, že všetci sme povolaní prispievať svojimi schopnosťami k spoločnému dobru. Informačné technológie študoval aj v nórskom Trondheime, odkiaľ sa vrátil späť do rodnej Bystrice. V bežnom živote pracuje ako softvérový inžinier.

„Verím, že Banská Bystrica môže byť rozumné mesto – a to v dvoch rovinách. Prvou je využívanie nových technológií a inovácií. Ich potenciál je ďaleko väčší ako len nejaké bezplatné internetové pripojenie na námestí či nie úplne vkusná lavička, ktorá dokáže nabíjať  smartfóny. Dnešok nám umožňuje, aby sme so svojím mestom komunikovali a aby sme ho spravovali efektívne. Druhou rovinou je zachovanie si zdravého sedliackeho rozumu. V rozumnom meste uvažujeme konceptuálne, nové projekty realizujeme poriadne a poctivo. Pamätáme na svoju históriu a chránime si ju a pri pohľade do budúcnosti uplatňujeme širšiu optiku ako len „tu a teraz“. Mojou veľkou túžbou je, aby sa Bystrica rozvíjala v stále lepšie mesto. No nie bezhlavo, ale s rozumom.“