Marek Kliment

Marek Kliment

dopravný manažér

Rodený Banskobystričan, preto mu je srdcu blízky náš kraj. Má 37 rokov, podniká a pracuje od ukončenia školy v roku 1999. Je bývalý športovec, reprezentoval Slovensko v karate. Venuje sa doprave pracovne a je to aj jeho koníček. Je organizátor niekoľkých veľkých podujatí ročne.

Za ciele si kladie zlepšenie životnej úrovne obyvateľov Banskej Bystrice, hlavne prostredia v ktorom žijeme. Kandiduje za volebný obvod Sásová (Rudlová), jeho hlavnými prioritami budú hlavne parkovanie, občiansku vybavenosť (budovanie nových a starostlivosť o aktuálne ihriská, vybudovanie venčovísk, znásobiť počet lavičiek a oddychových zón pre seniorov), a tiež veľkou prioritou bude rekonštrukcia a celoročná starostlivosť o chodníky v našom obvode.