Ing. Mgr. Pavol Katreniak

odborný radca pre ochranu prírody, pedagóg

Angažujem sa tam, kde ide o spoločné dobro

Ing. Mgr. Pavol Katreniak sa narodil v starom meste a odvtedy mu je verný. Pôsobí ako odborný radca pre ochranu prírody a pedagóg. Je nezávislým poslancom, členom Združenia občanov miest a obcí Slovenska, troch školských rád, Stráže prírody, ekonomickej rady farnosti, Teofóra, Spolku sv. Vojtecha a kontrolórom Komunitnej nadácie Zdravé mesto. Zasadil sa za viaceré priaznivé zmeny podmienok života v meste hlasovaním v mestskom zastupiteľstve, osobnou angažovanosťou v opravách vybraných komunikácií v centre, na Sídlisku, Fortničke i Graniari a tiež brigádami na úpravách cintorínov a verejnej zelene.

„Volič poslanca posiela. Tento princíp si držím na pamäti odvtedy, ako som v roku 1990 vstúpil do komunálnej politiky. Pre mňa je to činnosť zameraná na dosiahnutie spoločného dobra, ktoré musí ustúpiť individuálnym záujmom. Nezastupiteľnou úlohou poslanca je hlasovanie o verejných financiách a o územnom pláne. K tomu mám povinnosť i vnútornú potrebu poznať požiadavky a zbierať námety od tých, čo ma do politiky poslali. Ulicami brázdim na bicykli prakticky celý rok. Opravy ciest a chodníkov sú začarovaným kruhom. Niečo sa podarí, mám radosť a hneď sa zase iný problém stane akútnym. To množstvo neporiadku a nedostatkov ma tlačí a ruší. Potom si však na druhý deň opäť sadám na bicykel a idem do terénu; tam, kde ma ľudia volajú.“