Igor Kašper

Ing. Igor Kašper

ekonóm

Rodený Banskobystričan, celý život tu žije s rodinou, ako aj 5 generácií Kašperovcov. Považuje sa za lokálpatriota. V tomto meste žije so svojou manželkou a dvomi deťmi. Vyštudoval ekonómiu v odbore účtovníctvo/audítorstvo a v tejto oblasti začínal svoju profesionálnu kariéru. Po troch rokoch práce vo finančnom sektore si založil vlastnú firmu, ktorú vedie dodnes. Počas tohto pôsobenia získal skúsenosti s manažérskou činnosťou a zdokonalil svoju ekonomickú odbornosť. Napriek tomu, že viackrát mohol odísť za lepšími podmienkami do Bratislavy, rozhodol sa natrvalo zostať v najkrajšom meste na Slovensku.
Pred ôsmimi rokmi sa vďaka hlasom Banskobystričanov stal prvýkrát mestským poslancom. Uvedomil si, že treba začať od seba a meniť veci, ktoré sa Vám nepáčia. Začal na tom aktívne pracovať a podarilo sa mu dostať do mestského zastupiteľstva. Už v prvom volebnom období sa mu podarilo presadiť vybudovanie parkoviska v Kráľovej, kde všetci roky tvrdili, že sa to nedá. Dokázal presadiť aj vybudovanie detského ihriska v jeho bystrickej časti. Toto ihrisko mesto nestálo ani cent, pretože jeho pričinením našli sponzora na jeho výstavbu. Založil spolu s perfektnou partiou ľudí v Kráľovej športovo spoločenskú akciu, ktorej sa pravidelne zúčastňuje 1500 Bystričanov. Svojou účasťou ju podporili všetci olympijskí víťazi, ktorí pomohli naplniť jeho cieľ: viesť deti k láske k športu, pohybu a zdravému životnému štýlu. Získal prehľad a skúsenosti v súvislosti s fungovaním mesta. Čím viac sa aktivizoval v otázkach mesta, tým viac skvelých ľudí, ktorí žijú v našom meste mal možnosť stretnúť. Zároveň však zisťoval s akými problémami sa naše mesto a jeho obyvatelia potýkajú.  Pozorne počúval a počúva množstvo ľudí v meste, ktorí ho žiadajú o pomoc. Trápi ho, keď vidí nespravodlivosť a snaží sa s proti tomu bojovať. Chce tu udržať mladých a aktívnych ľudí, lebo len tak môžeme toto mesto dostať zo začarovaného kruhu rodinkárstva a prospechárov. Má chuť, energiu a plán ako naplniť svoj program a svoju víziu pre toto mesto a preto kandiduje.

Program:

  • mestské nájomné byty pre mladých,
  • stop herniam,
  • parkovné priamo mestu, nie súkromnej spoločnosti,
  • systémová oprava ciest a chodníkov,
  • rovnosť šancí v školstve aj športe
  • čistejšie a opravené verejné priestory