Ing. Mgr. David Kapusta

daňový konzultant

Byť smart je o kvalitnom manažmente vedomostí a schopností

Ing. Mgr. David Kapusta vyštudoval právo v Banskej Bystrici a financie a účtovníctvo v Prahe a Rotterdame. Pracuje ako daňový konzultant špecializujúci sa na transferové oceňovanie. V roku 2008 bol spolu so skupinou ďalších mladých ľudí pri vzniku multižánrového open-air festivalu YNÍ piatok. Založil blog bystrickeveci.sk, kde sa spoločne s ďalšími blogermi vyjadruje o dianí v našom meste. V roku 2016 upozornil na pochybnú a napokon nezrealizovanú ukrajinskú investíciu v priemyselnom parku. Aktívne upozorňoval na neefektívne hospodárenie a nesplnené sľuby Mariana Kotlebu v Úrade BBSK. Rád cestuje a má rád dobré knihy.

„Mesto nemá čarovný prútik, ale môže napomôcť  k tomu, aby podnikavci a kreatívni jedinci našli podporu a priestor realizovať  sa. Mesto môže vytvoriť program na podporu inovácií a finančne podporiť prototypy riešení výziev inteligentného mesta, projekty strategického významu či ”soft landing” pre podnikateľov a firmy, ktoré riešia potreby obyvateľov. Okrem toho môže podporiť  vznik spoločných co-workingových priestorov. Môže pôsobiť ako laboratórium v spolupráci s univerzitou a záujmovými združeniami. By smart nie je len o zbere a analýze dát, ale o kvalitnom manažmente vedomostí a schopností všetkých jeho obyvateľov, návštevníkov a študentov.“