MUDr. Luděk Hochmuth

lekár, alergológ

Prispejeme k zlepšeniu života Bystričanov v sociálnej oblasti

MUDr. Ludìk Hochmuth je imunoalergológ v Nemocnici F. D. Roosevelta, slúžiaci v Hospici Božieho milosrdenstva, prednášteľ a publicista v medicíne. Spoluorganizátor peľového monitoringu. Roky aktívny v Slovenskom skautingu, v uplynulom období aktívny v domovej samospráve. Otec troch detí. Zaujíma sa o otázky životného prostredia a zdravý životný štýl.

„V oblasti komunálnej politiky ma obzvlášť zaujímajú dve oblasti: životné prostredie a starostlivosť o starších spoluobčanov. Ako lekár a špecialista v odbore alergológia a imunológia dobre viem, aký vplyv na zdravie má životné prostredie. Banská Bystrica má krásne okolie a predpoklady byť skvelým miestom na život. Nie všetky zásahy do mestského organizmu a do jeho zelenej infraštruktúry sú najšťastnejšie. Verím, že hlas odborníka môže napomôcť k zlepšeniu životného prostredia. Ďalším boľavým problémom, ktorý poznám zo služieb na urgentnom príjme a v Hospici Božieho milosrdenstva, je situácia mnohých starých ľudí. Viem, aké je niekedy ťažké postarať sa o nich, nie vždy je dostupná ambulantná opatrovateľská starostlivosť, nie je jednoduché umiestniť starých a chorých do sociálnych zariadení, mestu chýba geriatrické oddelenie… Verím, že môžem prispieť k zlepšeniu života Bystričanov v týchto oblastiach.“