Ing. Beata Hirt

riaditeľka komunitnej nadácie

Aktívne komunity sú pokladom mesta

Ing. Beata Hirt vyštudovala Drevársku fakultu VŠLD vo Zvolene. Pracovala v š. p. Smrečina. Od roku 1989 po prvých slobodných komunálnych voľbách pracovala pre banskobystrickú samosprávu. V roku 1994 pomáhala pri zakladaní Komunitnej nadácie Zdravé mesto a dodnes je jej riaditeľkou. Venuje sa rozvoju komunitných projektov, podpore aktívnych občanov a spolupráci na miestnej úrovni. Zaujíma sa o rozvoj verejných priestorov, ochranu a zlepšovanie životného prostredia a sociálne programy zamerané najmä na pomoc ohrozeným a opusteným deťom. Je spoluorganizátorkou protestných stretnutí Za slušné Slovensko v Banskej Bystrici a členkou petičného výboru Za Hron bez betónu.

„Životaschopnosť mesta sa meria aj množstvom a kvalitou aktivít jednotlivých komunít, ktoré ho tvoria, ich vzájomným prepojením a schopnosťou komunikovať a spolupracovať. Úlohou mesta je vytvárať podmienky pre aktívnych občanov a komunity, aby mohli realizovať svoje projekty na zlepšovanie kvality života tam, kde žijú, študujú alebo pracujú. Ak mesto vytvorí dobré podmienky, ľudia si vedia mnoho miestnych problémov vyriešiť sami a efektívnejšie než akékoľvek inštitúcie. Budem presadzovať podporu komunitných centier, spravodlivú dotačnú schému pre neziskové organizácie, formálne aj neformálne oceňovanie dobrovoľníckej práce, zveľaďovanie verejných priestorov a možnosti ich využitia na podporu komunitého života na sídliskách.“