Matej Bučko

politológ

Samospráva musí ľudí počúvať

Matej Bučko vyštudoval politológiu na Masarykovej univerzite v Brne. Spoluzakladal portál BBonline.sk a štyri roky v ňom pôsobil ako novinár. Venoval sa témam klientelizmu a neefektívneho hospodárenia samosprávy. Viackrát sa zúčastnil na protikorupčných seminároch organizovaných Transparency International Slovensko. Vo voľbách v roku 2014 bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva za Sásovú a Rudlovú. Venoval sa témam transparentnosti a otvorenosti samosprávy a presadil napr. zverejňovanie platov poslancov a inicioval pravidelné zverejňovanie plánu rekonštrukcie ciest v meste. Je predsedom Komisie pre ochranu verejného záujmu, ktorá dôsledne kontrolovala podávanie majetkových priznaní poslancov mestského zastupiteľstva.

„Mesto má ľudí počúvať počas celých štyroch rokov, nielen pred voľbami. Je potrebné nastaviť participatívny proces tak, aby občania boli v predstihu zapájaní do rozhodovania o svojom okolí. Nesmie sa stávať, že o podobe veľkých investičných projektov sa dozvedia až tesne pred realizáciou. Mojím dlhodobým cieľom je, aby bola naša samospráva otvorená občanom. Poslanci mesta sa nemajú čo tváriť ako “vicišpáni” svojich mestských častí a predstierať, že oni vybavujú podnety obyvateľov. Občania musia mať možnosť priamo nahlásiť svoje podnety a v rozumnom čase sa dočkať ich riešenia. Bez toho, aby sa museli doprosovať poslancom. Súčasné technológie takéto riešenia umožňujú a je potrebné ich začať využívať.“