Mgr. Andrea Bačová

kníhkupkyňa

Doplácame na minulosť

Mgr. Andrea Baňová sa narodila v roku 1966 v Banskej Bystrici, tu vyštudovala strednú aj vysokú školu a v Banskej Bystrici doteraz prežila celý život. Od začiatku deväťdesiatych rokov pracovala ako redaktorka a reportérka regionálneho denníka Smer dnes pod dievčenským menom Andrea Jakubovie. Takmer štyri roky vo funkcii šéfredaktorky Zvolenských novín jej umožnili nahliadnuť  do zákulisia komunálnej politiky. Posledných pätnásť rokov pracuje v kníhkupectve, okrem toho prekladá knihy z anglického do českého a slovenského jazyka.

„Podobne ako väčšina Bystričanov, aj ja som dosť dlho patrila k mlčiacej väčšine. K tým, čo videli, že mesto sa uberá akýmsi divokým smerom, že ho viac riadia developeri ako naši volení zástupcovia. Mesto pred sebou tlačí balvan starých „hriechov“ v podobe nevýhodných zmlúv, podhodnotených predajov majetku… Dnes doplácame na minulosť. Majetok sa vo veľkom rozpredával a napriek tomu bolo mesto po uši v dlhoch. Príliš ľahko sme sa vzdali mestských podnikov a následky pociťujeme dodnes. Pozoruhodnou kapitolou sú dlhodobé zmluvy, ktoré mesto obrali o výhody konkurenčného boja dodávateľov, či kauzy, ako je výber poplatkov za parkovanie firmou EEI, alebo nesplnené sľuby o plážovom kúpalisku. Mojím cieľom je, aby sa mesto pri správe majetku a verejných financií správalo prezieravejšie, zodpovednejšie a najmä transparentne – v prospech nás, Bystričanov.“