(BANSKÁ BYSTRICA) Udalosti súvisiace s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej vyhnali do ulíc davy nahnevaných ľudí, ktorí sa už nechceli prizerať ako strana SMER-SD a jej prisluhovači unášajú tento štát. Masové protesty, ktoré sa diali aj u nás v Banskej Bystrici, dosiahli odstúpenie niekoľkých kľúčových postáv, tie však boli nahradené novými figúrkami. Uvedomili sme si, že protesty majú limitovaný výtlak a jedinou demokratickou šancou na zmenu sú voľby. A začať treba od spodu, od komunálnej úrovne… 

V rámci Banskej Bystrice sme sa rozhodli zahodiť individuálne ambície. Vytvorili sme historické spojenie demokratických síl, aké v tomto meste nemalo obdobu. Spojenie klubu nezávislých poslancov mesta Banskobystrická alternatíva (BBA) a koalície strán SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko. V komunálnych voľbách 10. novembra 2018 postavíme spoločne 31 kandidátov, čo je počet miest v mestskom zastupiteľstve. Devätnásti budú z BBA a dvanásti z koalície strán. Nebudeme si navzájom konkurovať a trieštiť sily. Uvedomujeme si, že pre lepší život v meste je potrebné vymeniť dlhoročnú vládu strany SMER-SD a jej prisluhovačov. Zaviazali sme sa občanom a chceme spoločne presadzovať tieto základné programové piliere:

  • výber parkovného patrí mestu
  • viac participácie občanov na rozhodnutí mesta
  • férové financovanie verejného a neverejného školstva
  • transparentné a spravodlivé financovanie športu
  • dobre riadený Mestský úrad, slúžiaci obyvateľom mesta

Kandidáti v komunálnych voľbách 10. novembra do Mestského zastupiteľstva Banská Bystrica

Volebný obvod č.1 – Centrum, Sídlisko, Fortnička, Graniar, Belvéder:
1. BAČOVÁ Andrea, Mgr., 52 rokov, kníhkupkyňa, Banskobystrická alternatíva, nezávislá kandidátka
5. KAPUSTA David, Ing., Mgr., 29, daňový konzultant, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát
6. KATRENIAK Pavol, Ing., Mgr., 60, odborný radca pre ochranu prírody, pedagóg, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát
13. PATAJ Marián, JUDr., 44, advokát, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát
14. RAGAN Róbert, 54, hudobník a pedagóg, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát
16. SLOBODA Radovan Ing., 52, športový odborník, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko

Volebný obvod č.2 – Uhlisko, Senica, Šalková, Majer:
6. UHRÍK Ivan, Ing., Bc., PhD., 53, ekonóm, manažér, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
7. ÚRADNÍČEK Martin, Ing., 56, vydavateľ, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát

Volebný obvod č.3 – Rudlová, Sásová:
2. BRÁZDILOVÁ JANA, Ing., Mgr., 65, pedagóg, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
3. BUČKO Matej, 31, politológ, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát
8. HIRT Beata, Ing., 56, riaditeľka komunitnej nadácie, Banskobystrická alternatíva, nezávislá kandidátka
13. KLIMENT Marek, 37, dopravný manažér, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
14. KLUS Martin, doc., PhDr., PhD., MBA, 38, pedagóg, poslanec NR SR, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
17. LEITNER Andrej, Ing., 26, softvérový inžinier, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát
18. LICHÝ Milan, Ing., 57, lesný inžinier, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát
23. PIROŠÍK Vladimír, Mgr., 42, advokát, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát
29. ŠTRBA Tomáš, Mgr., PhD., 35, geodet, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát

Volebný obvod č.4 – Podlavice, Skubín, Jakub, Kostiviarska, Uľanka:
1. BALÁŽ Jozef, MUDr., 39, lekár, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
7. ODALOŠ Marek, 30, manažér predaja, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát

Volebný obvod č.5 – Fončorda:
5. GOGOLA Peter, Mgr., 50, riaditeľ vydavateľstva, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
8. HOCHMUTH Luděk, MUDr., 65, lekár, alergológ, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát
11. IVAN Miroslav, Ing., 52, poslanec NR SR, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
13. KASOVÁ Hana, Ing. arch., 42, architektka, Banskobystrická alternatíva, nezávislá kandidátka
16. KOPČANOVÁ Soňa, Mgr., 48 pedagóg, umelec, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
17. MEDVEĎ Rastislav, Mgr., 41, manažér, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
23. SKOKANOVÁ Lucia, Ing., 42, projektová manažérka v Nadácii pre deti Slovenska, Banskobystrická alternatíva, nezávislá kandidátka

Volebný obvod č.6 – Radvaň:
3. LUKÁČOVÁ Alžbeta, Mgr., PhD., 38, dramaturgička, Banskobystrická alternatíva, nezávislá kandidátka
4. MIŠKÁR Roman, 37, manažér, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
11. PRIEHODOVÁ Ľudmila, Ing. arch., 66, architektka, Banskobystrická alternatíva, nezávislá kandidátka

Volebný obvod č.7 – Kráľová, Pršianska terasa, Iliaš, Kremnička, Rakytovce:
2. KAŠPER Igor, Ing., 38, ekonóm, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
3. LUPTÁK Miroslav, 43, organizátor podujatí, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát